Integritetspolicy


Så skyddar vi dina personuppgifter här på jholt.se

Det är viktigt att du känner dig trygg när du handlar hos oss på JHolt.se. På den här sidan kan du läsa mer om vilka personuppgifter vi behandlar och varför. All behandling sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), populärt kallat GDPR.

Denna integritetspolicy beskriver vår behandling av dina personuppgifter och gäller när du surfar på JHolt.se, handlar i vår webbshop samt prenumererar på vårt nyhetsbrev.

JHolt Kommanditbolag ansvarar för behandling av dina personuppgifter

JHolt Kommanditbolag 969788-9690 är personuppgiftsansvarig för all behandling som sker på denna sida och tillhörande tjänster.

Personuppgifter som vi hanterar

 • kontaktinformation för att kunna administrera och fullfölja ordrar
 • e-post för kommunikation och nyhetsbrev
 • Personnummer för fakturaköp
 • Telefonnummer för SWISH-betalning och supportärenden
 • Cookies för funktioner på hemsidan samt för statistik kring besökare
 • IP-nummer för att följa upp i från vilka länder besökare kommer samt för cybersäkerhet

Behandlingar som utförs

 • Administrera och fullfölja orderhantering
 • Support och administration
 • Nyhetsbrev och information om nya produkter
 • Ta emot och hantera betalningar

Vilka har tillgång till dina uppgifter

 • De enda som hanterar dina uppgifter kopplat till JHolt.se är vi själva, vår bank, driftpartner för hemsidan samt vår lager och logistikpartner i Tyskland.

För dig som vill veta mer

Välkommen att kontakta oss på info@jholt.se om du har frågor om vår hantering av personuppgifter.

Kontakta vår dataskyddsansvarige om du har synpunkter på vår hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen eller vill begära ut en kopia på de uppgifter vi behandlar om dig genom att skicka e-post  till dataskydd@jholt.se

Du kan också besöka datainspektionen.se för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.